24/7 VAKT

Innbrudd, innbruddsforsøk og tekniske feil skjer oftest uten forvarsel. Flexi Lås og Gitter har 24/7 vaktservice hvor våre kvalifiserte montører rykker ut og foretar de nødvendige tiltak for å utføre akutt-tiltak i forhold det oppståtte.

En vaktutrykning koster vanligvis mer enn forhåndsavtalt oppdrag mandag-fredag kl. 08-16. Er feilen/skaden slik at det vil kreve større arbeider for å få reparert skaden/feilen, vil vakten derfor besørge midlertidig utbedring/sikring som innebærer at lokalet er sikret frem til morgenen første virkedag. Samtidig vil vakt-montøren varsle montasjeleder hos Flexi Lås og Gitter slik at han kan planlegge å sende ut personell til å utføre en fullverdig reparasjon innenfor ordinær arbeidstid.

Er skaden/feilen slik at den enkelt kan rettes/repareres på stedet vil vakt-montøren utføre en fullverdig reparasjon på utrykningen.

Vaktpersonell fra Flexi Lås og Gitter legitimerer seg ved ankomst – din trygghet.

Flexi Lås og Gitter anbefaler at dine ansatte vet hvilke rutiner bedriften har, inklusiv hvem de skal kontakte, når tekniske feil/- skader og ev innbrudd ev skjer. Dette bidrar til at de riktige og effektive tiltak iverksettes raskest mulig. Avtal gjerne med Flexi Lås og Gitter slik at vi kan komme og bistå med å gi dine ansatte informasjon om de korrekte tiltak ved behov for hjelp utenom mandag-fredag kl. 08:00-16:00. 

24/7 Vaktservice

Lås:
Oslo, Akershus og
nordre del av Østfold

T: 99 55 66 66 (tast 2)
system@flexisikring.no

Gitter:
Oslo, Akershus,
Østfold og Buskerud

99 55 66 66 (tast 3)
service@flexisikring.no

NB: Vi svarer normalt ikke på mail etter kl: 16.00.

24/7 vaktservice

Telefon 99 55 66 66

Vaktservice, lås:
Oslo, Akershus og nordre del av Østfold
Vaktservice, gitter:
Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

kontakt oss

Telefon 99 55 66 66
E-post post@flexisikring.no
Åpningstider 08-16