Serviceavtale

Vår serviceavtale gir deg:

  • Forhåndsavtalt kontroll av lås & beslag
  • Smøring, justering og ev utskiftning av deler før skade oppstår
  • Prioritering når ev skade/feil oppstår
  • Fordelaktige priser på våre produkter
  • Mulighet for forlenget garantitid
  • En kvalifisert og pålitelig samarbeidspartner for bedriftens sikkerhet

Ikke risiker å tape store verdier på grunn av dårlig vedlikeholdt sikkerhetsutstyr. Velg et patentert låssystem som gir deg full kontroll og uovertruffen sikkerhet. Spesialproduserte låssystemer gjør det lett å kontrollere hvor mange nøkler som er i omløp, hvilke nøkler som passer til hvilke dører og mye mer. Hvert låssystem spesialproduseres i henhold til spesielle prosedyrer og innfrir de strengeste krav for sikkerhet. Patenterte låssystemer gjør det ulovlig for andre enn den opprinnelige produsenten å kopiere ekstra nøkler og nøkkelemner. Levering av nøkler og sylindre skjer etter spesielt strenge sikkerhetsrutiner. Låssystemene leveres av kvalitetsprodusenten KABA og inkluderer kun FG-godkjente låssylindere.

Dårlig vedlikeholdt sikringsutstyr kan medføre alvorlige konsekvenser i form av tapte verdier eller innelåste personer.

Alle tekniske installasjoner blir utsatt for slitasje og deler kan ha for behov for smøring, justering og evt utskiftning. Venter du til feilen først har oppstått, kan regningen bli en bitter pille.

Med en serviceavtale fra Flexi Lås og Gitter AS sørger du for at bedriftens låser får jevnlig tilsyn av våre kvalifiserte låsmontører/låsesmeder, og dermed reduserer du risikoen for skade/tekniske feil på bedriftens sikkerhetsinstallasjoner. Vær føre-var, sørg for kontinuerlig sikring av dine verdier.

Ta kontakt med oss, så setter vi opp et tilbud på en serviceavtale tilpasset dine sikkerhetsbehov.

Kontakt oss

Flexi Lås og Gitter AS
Kvelderoveien 4
1407 Vinterbro

Serviceavdeling
99 55 66 66 (tast 1)
service@flexisikring.no

Låsavdeling
99 55 66 66 (tast 2)
system@flexisikring.no

Gitter 
99 55 66 66 (tast 3)
post@flexisikring.no

Administrasjon 
99 55 66 66 (tast 4)
post@flexisikring.no

Faktura
kontor@flexisikring.no

Kontakt oss

24/7 vaktservice

Telefon 99 55 66 66

Vaktservice, lås:
Oslo, Akershus og nordre del av Østfold
Vaktservice, gitter:
Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

kontakt oss

Telefon 99 55 66 66
E-post post@flexisikring.no
Åpningstider 08-16